ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έντονο μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ευρώπη δημιουργεί την ανάγκη παροχής φροντίδας υγείας πολιτισμικά ευαίσθητης και γίνεται έτσι επιτακτική η ανάγκη στους επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές αντιδράσεις προς την ασθένεια, τις ονομασίες που δίνονται στην ασθένεια, τα αίτια που αποδίδονται στην ασθένεια, τους μηχανισμούς αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται και τις ανησυχίες που σχετίζονται με τις πεποιθήσεις του ατόμου για την ασθένεια. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις για την υγεία ή σχετικά σταθερές απόψεις ως προς το τι προκαλεί την ασθένεια, την πορεία και την θεραπεία της (Chrisman, 1991). Η αδυναμία του επαγγελματία υγείας που έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το βιοιατρικό μοντέλο να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τις προεκτάσεις της ασθένειας που παρεκκλίνουν από τις δικές του, μπορεί να παραλύσουν κάθε προσπάθεια αναγνώρισης των προβλημάτων και ανάπτυξης πλάνων για την επίλυσή τους.
Η εφαρμογή InterHealth βασίζεται σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο που ενσωματώνει τις εξελίξεις της θεωρίας Chrisman σχετικά με τις διαφορετικές πεποιθήσεις για την υγεία καθώς και στο μοντέλο της επιρροής συναισθηματικών και ψυχολογικών καταστάσεων στην αιτιολόγηση και τη διατήρηση της ασθένειας.
Η γνώση των υπαρχόντων διαφορετικών πεποιθήσεων και η κατανόηση της επίδρασής τους στις διαφορετικές φάσεις της πρόληψης και διαχείρισης της ασθένειας θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν μια ενσυναισθητική και ανοιχτή στάση με θετικά αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενών.

 

Στόχοι:
Η παρούσα εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας ώστε να:
a) κατανοήσουν τις διαφορετικές διαστάσεις της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων;
b) αναγνωρίσουν το επικρατών πολιτισμικό μοντέλο μεταξύ ομάδων ασθενών;
c) εξοικειωθούν με τις διαφορετικές πολιτισμικές πεποιθήσεις για την ασθένεια;
d) αποκτήσουν κατευθύνσεις για παρεμβάσεις βασιζόμενες στην πολιτισμική διαφορετικότητα.

 

Download PDF
Μάθε περισσότερα…